Szacowanie strat rolniczych spowodowanych przymrozkami wiosennymi

W związku z wieloma zgłoszeniami szkód w gospodarstwach rolnych spowodowanych przymrozkami wiosennymi Urząd Gminy Wisznice informuje, że wszelkie dokumenty niezbędne do zgłoszenia szkód przez rolników oraz do obsługi komisji są dostępne na stronie internetowej LUW pod adresem: https://www.gov.pl/web/uw-lubelski/szacowanie-strat-rolniczych. Natomiast wzór protokołu znajduje się w trakcie aktualizacji i będzie dostępny na stronie Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Wnioski można składać w Urzędzie Gminy Wisznice, piętro II, pok. 208.

Informacji dotyczących wniosków udziela: Pan Grzegorz Parulski, pok. 208. tel. 83 37821 02.

 

sponsorzy