Gmina Wisznice zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie n/w utwardzeń części działek

Zamawiający Gmina Wisznice, ul. Rynek 35, 21-580 Wisznice zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie n/w utwardzeń części działek.

Informacje dotyczące warunków i terminu realizacji dostępnę są  T U T A J

sponsorzy