PIKNIKI INTEGRACYJNE W RAMACH AKCJI "STOP PRZESTĘPCZOŚCI w Gminie Wisznice"

Wójt Gminy Wisznice zachęca wszystkich mieszkańców do udziału w piknikach integracyjnych organizowanych przez KGW z terenu Gminy Wisznice w ramach projektu pt. "STOP PRZESTĘPCZOŚCI w Gminie Wisznice", w ramach naboru wniosków na powierzenie realizacji zadań ze środków Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości.

Koła Gospodyń Wiejskich z terenu Gminy Wisznice, które wzięły udział w projekcie:

 1. KGW w Wygodzie
 2. KGW Horodyszcze
 3. KGW Polubicze
 4. KGW Łyniew
 5. KGW Ratajewicze
 6. KGW Dubica

KGW z terenu gminy w swoich sołectwach organizują pikniki z prelekcjami przedstawicieli służb mundurowych tj. Policja oraz przedstawicieli jednostek pomocy społecznej na temat zachowania bezpieczeństwa na terenie gminy, propagowania bezpiecznych zachowań, przeciwdziałania przestępczości i przemocy w rodzinie. Na piknik zapraszamy całe rodziny, seniorów, dzieci, osoby dorosłe, osoby niepełnosprawne. Koła Gospodyń Wiejskich przygotują poczęstunek dla uczestniczących w piknikach mieszkańców poszczególnych sołectw naszej gminy. W ramach realizacji projektu KGW z terenu gminy łącznie otrzymały 20 000 zł dotacji z podziałem na 6 kół, co pozwoliło na zakup wybranych przez KGW sprzętów o wartości po około 3 000 zł na jedno koło. W celu odpowiedniego przygotowania pikniku połączonego z akcją informacyjną i propagującą przeciwdziałanie przestępczości Koła Gospodyń Wiejskich z terenu Gminy Wisznice zaplanowały zakup potrzebnego doposażenia swoich stowarzyszeń. Asortyment został wybrany zgodnie z zapotrzebowaniem poszczególnych KGW.

TERMINY PIKNIKÓW W GMINIE WISZNICE:

10 września br.

 1. Ratajewicze – przy świetlicy wiejskiej, godz. 11.00
 2. Łyniew – przy świetlicy wiejskiej, godz. 12.30
 3. Dubica – przy szkole podstawowej, godz. 14.00

17 września br.

 1. Polubicze Wiejskie – przy świetlicy wiejskie, godz. 10.15
 2. Horodyszcze – przy świetlicy wiejskiej, godz. 12.00
 3. Wygoda – przy GOK, godz. 13.30.

Serdecznie zachęcamy mieszkańców do udziału!

 

 

sponsorzy