INFORMACJA W SPRAWIE ŚWIADCZENIA PIENIĘŻNEGO Z TYTUŁU PEŁNIENIA FUNKCJI SOŁTYSA

W dniu 1 lipca 2023 r. weszła w życie ustawa o świadczeniu pieniężnym z tytułu pełnienia funkcji Sołtysa. W związku z powyższym Urząd Gminy Wisznice informuje, iż świadczenie wypłacane przez Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego przysługuje sołtysom i byłym sołtysom, którzy:

  1. ukończyli 60 lat (kobiety) lub 65 lat (mężczyźni);
  2. pełnili funkcje sołtysa na podstawie ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym przez co najmniej 2 kadencje, nie mniej niż 8 lat.

Nie ma wymogu pełnienia funkcji sołtysa przez 8 lat w sposób ciągły. Do czasu pełnienia funkcji sołtysa wlicza się również czas pełnienia tej funkcji przed wejściem w życie ustawy 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym. W związku z powyższym Wójt Gminy Wisznice na podstawie posiadanych dokumentów archiwalnych będzie wydawał zaświadczenia o pełnieniu funkcji sołtysa. W przypadku gdyby takie dokumenty nie zachowały się w archiwum Urzędu Gminy, osoba wnioskująca do KRUS o przyznanie świadczenia może dołączyć swoje oświadczenie o pełnieniu funkcji sołtysa wraz z pisemnymi oświadczeniami, potwierdzającymi ten fakt, przez co najmniej 5 osób zamieszkujących sołectwo w czasie w którym wnioskodawca pełnił funkcję sołtysa.

Więcej informacji tutaj: https://samorzad.pap.pl/kategoria/aktualnosci/od-1-lipca-mozna-ubiegac-sie-o-dodatek-dla-soltysow-opublikowano-wzor-wniosku

Wniosek_o_wydanie_zaświadczenia pdf

Wniosek_o_wydanie_zaświadczenia doc

 

 

 

sponsorzy