Program 40 PLUS bezpłatne badania laboratoryjne - ZAPISY

Masz ukończone 40 lat? Skorzystaj z pakietu badań profilaktycznych w ramach programu Profilaktyka 40 PLUS! W związku z wprowadzeniem przez NFZ pilotażowego programu 40 PLUS (bezpłatnych badań laboratoryjnych) proponujemy wykonanie badań naszym mieszkańcom.

Program skierowany jest do Polaków, którzy:

 • skończyli 40 lat
 • nie korzystali wcześniej z programu Profilaktyka 40 PLUS
 • uzupełnili ankietę (do pobrania w urzędzie gminy pok 102)

Pakiet badań diagnostycznych dla kobiet:

 • morfologia krwi obwodowej z wzorem odsetkowym i płytkami krwi
 • stężenie cholesterolu całkowitego albo kontrolny profil lipidowy
 • stężenie glukozy we krwi
 • próby wątrobowe: AlAT, AspAT, GGTP
 • poziom kreatyniny we krwi
 • badanie ogólne moczu
 • poziom kwasu moczowego we krwi
 • krew utajona w kale – metodą immunochemiczną (iFOBT).

Pakiet badań diagnostycznych dla mężczyzn:

 • morfologia krwi obwodowej ze wzorem odsetkowym i płytkami krwi
 • stężenie cholesterolu całkowitego albo kontrolny profil lipidowy
 • stężenie glukozy we krwi
 • próby wątrobowe: AlAT, AspAT, GGTP
 • poziom kreatyniny we krwi
 • badanie ogólne moczu
 • poziom kwasu moczowego we krwi
 • krew utajona w kale – metodą immunochemiczną (iFOBT)
 • PSA – antygen swoisty dla stercza całkowity.

Pakiet badań diagnostycznych wspólny:

 • pomiar ciśnienia tętniczego
 • pomiar masy ciała, wzrostu, obwodu w pasie
 • obliczenie wskaźnika masy ciała (BMI).

Więcej informacji : https://pacjent.gov.pl/aktualnosc/jakie-badania-w-programie-profilaktyka-40-plus

ZAPISY – NATALIA SOKOŁOWSKA POK 102 URZĄD GMINY WISZNICE  tel. 833782102

SZACOWANY TERMIN BADANIA: LIPIEC 2023 (SOBOTA - 1 lipca br. lub 8 lipca br.)

MIEJSCE POBRANIA PRÓBEK: SALA KONFERENCYJNA URZĘDU GMINY WISZNICE UL. RYNEK 35, 21-580 WISZNICE

sponsorzy