REMONT MOSTU WISZNICE-WYGODA

Informujemy, iż w piątek 19 maja br. rozpoczęły się prace modernizacyjne mostu Wisznice-Wygoda. Prace możliwe są dzięki realizacji projektu pn. „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i jakości życia mieszkańców gminy Wisznice dzięki inwestycjom w infrastruktury drogowe" dofinansowanego z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład. Szacujemy, że remont potrwa ponad 4 miesiące. W związku z powyższym droga łącząca Wygodę z Wisznicami będzie całkowicie zamknięta. Mieszkańców prosimy o cierpliwość, zamknięcie drogi było niezbędne, aby firma wykonująca remont mogła postawić nowy most.

Zdjęcia: UG Wisznice

sponsorzy