Uwaga na silny wiatr

Przez najbliższe doby cała Polska znajdzie się pod wpływem bardzo silnego wiatru. Możliwe przerwy w dostawie prądu i trudne warunki na drogach. Zostań w domu, jeśli możesz.” Alert RCB o takiej treści został wysłany do mieszkańców całego kraju. Prognozowany jest silny wiatr o średniej prędkości od 40 km/h do 50 km/h, którego porywy mogą osiągać nawet 120 km/h. Uważajcie na siebie i na swoich bliskich!
 
 

Mówiąc o porywistych wiatrach, klasyfikuje się je częściej nie wg prędkości z jaką przemieszczają się masy powietrza, lecz ze względu na rozmiar szkód jakie mogą wyrządzić. Wichura – wiatr o prędkości do 88 km/h jest zdolny łamać drzewa, zrywać dachówki i uszkadzać budynki. Silna wichura, czyli wiatr wiejący do 102 km/h może zrywać dachy, wyrywać drzewa z korzeniami czy łamać słupy energetyczne. Natomiast przy wietrze powyżej 103 km/h, należy się liczyć z zagrożeniem życia.

 • usuń z parapetów, balkonu, obejścia wszystkie przedmioty, które mogą zostać porwane przez wiatr i stanowić zagrożenie,
 • zamknij okna i drzwi, jeżeli istnieje taka potrzeba dodatkowo je zabezpiecz,
 • przygotuj oświetlenie zastępcze – latarki z zapasem baterii,
 • zapewnij bezpieczeństwo swoim zwierzętom, zwłaszcza tym przebywającym na zewnątrz,
 • znajdź bezpieczne miejsce dla swojego pojazdu - nie parkuj w pobliżu drzew, reklam, szyldów i słupów trakcji energetycznej.
 • nie wychodź na zewnątrz, jeżeli nie jest to niezbędne, jeżeli jesteś poza domem, poszukaj bezpiecznego schronienia,
 • nie zatrzymuj się pod drzewami, wyłącz gaz i elektryczność, aby ograniczyć niebezpieczeństwo powstania pożaru,
 • nie korzystaj z windy, ponieważ w przypadku zaniku zasilania istnieje ryzyko uwięzienia,
 • zachowaj szczególną ostrożność podczas jazdy samochodem, po pierwsze ze względu na mogące się łamać konary,  po drugie - przy wyjeździe z osłoniętej drogi na otwartą przestrzeń istnieje ryzyko zdmuchnięcia samochodu.
 • poinformuj odpowiednie służby (straż pożarną, policję, pogotowie energetyczne, gazowe oraz inne właściwe służby) o zdarzeniach, które mają znaczenie dla bezpieczeństwa ludzi,
 • pomóż osobom rannym i poszkodowanym – udziel im pierwszej pomocy,
 • uważaj na leżące lub zwisające przewody elektryczne, pod żadnym pozorem ich nie dotykaj i nie próbuj ich samodzielnie usuwać,
 • zrób zdjęcia zniszczeń w Twoim domu (budynku i wyposażenia), gdyż mogą stanowić dowód w procedurze odszkodowawczej,
 • wezwij służby techniczne, uprzednio wyłączając gaz i elektryczność w przypadku gdy zobaczysz iskrzenie instalacji elektrycznej, popalone przewody lub też poczujesz swąd spalonej instalacji.

Źródło:
www.rcb.gov.pl

sponsorzy