Święto Narodowe Trzeciego Maja

3 Maja Polska i Polacy na całym świecie obchodzą święto narodowe upamiętniające przyjęcie w 1791 r. pierwszej w Europie i drugiej na świecie spisanej konstytucji.

Pomimo że dokument ten został podpisany 231 lat temu, to nadal niesie on wiele uniwersalnych przesłań i jest wzorem konsensusu między zwaśnionymi politycznymi stronami. Jej twórcy wykazali się wyobraźnią oraz długofalowym myśleniem i działaniem dla dobra kraju. Konstytucja 3 Maja była silnym impulsem pobudzającym  społeczną świadomość potrzeby zmian w funkcjonowania państwa, dawała też nadzieję na reformy. Konstytucja była cywilizacyjnym osiągnięciem obywateli Rzeczpospolitej Obojga Narodów, ważną kartą wspólnej historii Polski i Litwy. Stała się też wzorem dla innych państw. 

Obecnie, w obliczu wojny na Ukrainie, odpowiedzialna postawa obywatelska jest potrzebna jeszcze bardziej. Tegoroczne obchody polskiego narodowego święta 3 Maja w Gminie Wisznice miały bardziej wyniosłą i oficjalną formę niż zwykle. Na dowód pamięci i wdzięczności delegacje złożyły kwiaty przy pomniku w centrum Wisznic. Kwiaty złożyli: przedstawiciele samorządu Gminy Wisznice, delegacja młodzieży reprezentująca weteranów walk o wolność, przedstawiciele Związku Piłsudczyków RP, uczniowie Szkoły Podstawowej w Dubicy, uczniowie szkół Stowarzyszenia Rozwoju Wsi: Dołholiska, Marylin, Łyniew, Polubicze, Ratajewicze "Integracja", uczniowie Szkoły Podstawowej z Oddziałami Przedszkola im. J.I. Kraszewskiego w Wisznicach,  uczniowie Liceum Ogólnokształcącego im. W. Zawadzkiego w Wisznicach, delegacja pracowników Wschodniego Banku Spółdzielczego w Chełmie, przedstawiciele Stowarzyszenia OSP Jedna Dubica, przedstawiciele Akcji Katolickiej, przedstawiciele partii Prawo i Sprawiedliwość, Zarząd Oddziału Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych w Wisznicach. 

Część artystyczną przygotowali dorośli mieszkańcy gminy.  W programie wystąpili: Grzegorz Kulicki, Danuta Pyrkosz, Katarzyna Iwanejko, Magda Brzozowska, Piotr Jakubiuk, Tomasz Romanowicz i Jakub Iwanejko. Serdecznie dziękujemy za wyjątkową część artystyczną. Dziękujemy także młodzieży z Liceum Ogólnokształcącego w Wisznicach za wartę honorową przy pomniku, Dominikowi Oniśkowi za oprawę muzyczną oraz wszystkim przybyłym za uświetnienie uroczystości. 

G A L E R I A 

Zdjęcia: UG Wisznice 

 

sponsorzy