Rada Budowy projektu Rewitalizacji obszarów zdegradowanych Gminy Wisznice

Rewitalizacja Gminy Wisznice wciąż trwa, we wtorek 22 lutego br. odbyła się rada budowy, na której omówiono stopień zaawansowania prac budowlanych przy wykonaniu budynku Tytan Wisznice na stadionie sportowym w Wisznicach oraz budynku z mieszkaniami socjalnymi. 
 
Budynek Tytanu Wisznice jest już przygotowywany do odbioru budowlanego, natomiast zaawansowanie prac nad mieszkaniami socjalnymi można oszacować na 70%. Aktualnie w budynku wykonano tynki i pozostawiono je do wyschnięcia. Planowane zakończenie prac jest zgodne z harmonogramem, czyli w maju 2022 r. 
 
 
 
 
Zdjęcia: UG Wisznice 
sponsorzy