Uroczystość z okazji podsumowania konkursu językowo-plastycznego na komiks w języku rosyjskim pt.”Przygody Czeburaszki w jednym z miast Rosji”

9 lutego 2022 roku w Liceum Ogólnokształcącym im. Władysława Zawadzkiego w Wisznicach odbyło się uroczyste podsumowanie konkursu na komiks w języku rosyjskim. W konkursie udział wzięło 5 szkół z powiatu bialskiego, włodawskiego i miasta Biała Podlaska.

Uroczystość zaszczycili  swoją obecnością zacni goście: p. Barbara Kociubińska - Koza - dyrektor  wydziału spraw społecznych, p.Małgorzata  Kadłubowska- wicedyrektor wydziału spraw społecznych, prof. dr hab. Ludmiła Szypielewicz – wykładowca Uniwersytetu Warszawskiego i Prezes Polskiego Stowarzyszenia Nauczycieli i Wykładowców Języka Rosyjskiego, prof. dr hab.Feliks Czyżewski -  wykładowca UMCS , wiceprzewodniczący Komitetu Słowianoznawstwa PAN w Warszawie, p. Krzysztof Biełuszka – zastępca wójta Gminy Wisznice, p. Elżbieta Sokołowska – dyrektor GOKiO w Wisznicach, p. Andrzej Nuszczyk – dyrektor Szkoły Podstawowej im. J.I.Kraszewskiego w Wisznicach. Podczas uroczystości zostały wręczone nagrody i wyróżnienia uczestnikom konkursu oraz podziękowania nauczycielom języka rosyjskiego – opiekunom uczniów nagrodzonych i wyróżnionych prac: p. Danucie Pawluczuk, p. Mariannie Jakubiuk , p. Ewie Korszeń  p. Elżbiecie Szypulskiej, p. Agnieszce Łotysz. Uroczystość uatrakcyjnił  fragment montażu słowno-muzycznego pt. „Utkane z uczuć i marzeń” przygotowany i zaprezentowany przez uczniów liceum.

Organizatorem konkursu jest Liceum Ogólnokształcące im. Władysława Zawadzkiego w Wisznicach. Konkurs odbywał się pod patronatem Prezesa Polskiego Stowarzyszenia Nauczycieli i Wykładowców Języka Rosyjskiego oraz Rosyjskiego Ośrodka Nauki i Kultury w Warszawie. W konkursie udział wzięło 5 szkół z powiatu bialskiego, włodawskiego i miasta Biała Podlaska. Komisja konkursowa pod przewodnictwem prof. Ludmiły Szypielewicz – Prezesa Polskiego Stowarzyszenia Nauczycieli i Wykładowców Języka Rosyjskiego wyłoniła  zwycięzców. Nagrodzono 6,rac  za I, II, III miejsca oraz przyznano 9 wyróżnień. I miejsce ( 2 prace ) Dominika Saczuk Szkoła Podstawowa im ks. Stanisława Brzóski w Białej podlaskiej – praca indywidualna oraz  Jakub Tykałowicz i Igor Tokarski Zespół Placówek Oświatowych w Łomazach – praca grupowa, II miejsce (2 prace) Piotr Ignatiuk Szkoła Podstawowa w Hannie – praca indywidualna oraz Julia Korszeń i Fabian Demczuk Zespół Placówek Oświatowych w Łomazach - praca grupowa, III miejsce (2 prace) Martyna Terlecka Szkoła Podstawowa im. J.I. Kraszewskiego w Wisznicach – praca indywidualna i Szymon Matczuk Szkoła Podstawowa w Hannie -  praca indywidualna. Jury przyznało wyróżnienia następującym uczniom: Gabriela Torbicz – Szkoła Podstawowa w Wyrykach, Maja Tarasiuk- Szkoła Podstawowa im. J.I. Kraszewskiego w Wisznicach, Jakub Koroszczyński – Szkoła Podstawowa im. Ks. St. Brzóski w Białej Podlaskiej, Maja Zając - ZPO w Łomazach, Kamila Kuflowska – ZPO w Łomazach, Agnieszka Arseniuk – ZPO w Łomazach, Oliwia Hołonowicz – ZPO w Łomazach, Nikola Nazarewicz – ZPO w Łomazach, Kacper Szymanek – ZPO w Łomazach, Aleksandra Jarocka – ZPO w Łomazach, Hubert Fiedorowicz – ZPO w Łomazach.

Jury kierowało się następującymi kryteriami: zgodność z tematem, oryginalność, estetyka wykonania, poprawność językowa. W pracach jury uczestniczyli również p. Irina Prokopowa-Rosyjski Ośrodek Nauki i Kultury Rosyjskiej w Warszawie, p. Aleksandr Khokhlov – malarz przedstawiciel RONiK, Elżbieta Sokołowska – dyrektor GOK w Wisznicach, p. Grzegorz Kulicki – nauczyciel muzyki i plastyki LO Wisznice, p. Marta Jaroszewicz – nauczyciel języka rosyjskiego w LO Wisznice.

Po podsumowaniu konkursu odbyło się seminarium językowo-metodyczne "Metodyka nauczania języka rosyjskiego metodą on-line". Seminarium dla nauczycieli języka rosyjskiego poprowadziła prof. dr hab. Ludmiła Szypielewicz – wykładowca Uniwersytetu Warszawskiego i Prezes Polskiego Stowarzyszenia Nauczycieli i Wykładowców Języka Rosyjskiego. Każdy z obecnych na seminarium pedagogów otrzymał certyfikat. 

Serdecznie gratulujemy uczniom pięknych prac, a nauczycielom niebywałego zaangażowania w krzewienie kultury i języka rosyjskiego wśród dzieci i młodzieży. Szczególne gratulacje i podziękowania kierujemy w stronę Wice-Dyrektor oraz nauczyciel języka rosyjskiego LO Wisznice Pani Marty Jaroszewicz, która od wielu lat jest pomysłodawcą i głównym organizatorem konkursu. 

G A L E R I A 

Zdjęcia: UG Wisznice 

sponsorzy