INFORMACJA W SPRAWIE ZAPISÓW NA MONTAŻ OZE

Gmina Wisznice zakończyła prowadzenie uzupełniających zapisów na montaż odnawialnych źródeł (instalacji solarnych i fotowoltaicznych) oraz źródeł ciepła. W chwili obecnej jest możliwość zapisu na listę rezerwową, która będzie rozpatrywana w przypadku, jeśli montaż instalacji nie będzie możliwa z przyczyn technicznych.

Osoby zainteresowane zapraszamy do Urzędu Gminy Wisznice, II piętro, pok. 209, tel. 83 378 20 33.

sponsorzy