Uzupełniające zapisy na montaż instalacji fotowoltaicznych

Gmina Wisznice prowadzi uzupełniające zapisy na montaż instalacji fotowoltaicznych. Samorząd złożył wniosek o dofinansowanie na montaż instalacji fotowoltaicznych zlokalizowanych na terenie gminy. Realizacja projektu planowana jest w 2022 r.

Szacowany wkład własny przypadający na mieszkańca to około:

  • 7 000,00 – 7 500,00 zł – instalacja 3,1 kW
  • 10 000,00 – 11 000,00 zł – instalacja 4-4,5 kW

Osoby zainteresowane zapraszamy do Urzędu Gminy Wisznice, II piętro, pok. 209, tel. 83 378 20 33, 667 747 877.

sponsorzy