Podsumowanie projektu „Nowe umiejętności – nowe możliwości”

Zakończyła się realizacja projektu „Nowe umiejętności – nowe możliwości” „modeLOWE Lokalne Ośrodki Wiedzy i Edukacji dla obszarów zdegradowanych i defaworyzowanych. Edycja II” . Organizacjami partnerskimi w tym projekcie były: Szkoła Podstawowa z Oddziałami Przedszkola im. J.I.Kraszewskiego w Wisznicach,  Gminny  Ośrodek  Kultury  oraz Urząd Gminy Wisznice. Lokalny Ośrodek Wiedzy i Edukacji świadczył usługi edukacyjne dla dorosłych mieszkańców Gminy Wisznice oraz osób zainteresowanych z innych miejscowości.

Celem projektu było podniesienie wśród osób dorosłych umiejętności społecznych a przede wszystkim kompetencji kluczowych : porozumiewania się z języku ojczystym, kompetencji cyfrowych i matematycznych, kompetencji z zakresu przedsiębiorczości, świadomości i ekspresji twórczej, kompetencji osobistych i społecznych, wielojęzyczności.

Kształcenie kompetencji kluczowych odbywało się z wykorzystaniem metod aktywnych adekwatnych do potrzeb i możliwości grupy docelowej. Z powodu ograniczeń  związanych z pandemią Covid-19 część warsztatów było prowadzonych on-line. 

Wychodząc na przeciw potrzebom i oczekiwaniom mieszkańców zorganizowano bezpłatne warsztaty:

 • "Jak usłyszeć swojego nastolatka?"- dialog motywujący w praktyce,
 • "Jak wychować dziecko do wartości?" ,
 • "Rodzic w Internecie",
 • Możliwości pozyskiwania środków zewnętrznych na działalność lokalnych grup, organizacji, ngo,
 • Postaw obsługi komputera,
 • Zastosowania arkusza Exel w praktyce,
 • Obsługi Mikrosoft Office Excel,
 • Dziennikarskie,
 • Dokumentowania lokalnej historii,
 • Teatru obrzędowego,
 • Języka angielskiego od podstaw (w Horodyszczu, Polubiczach, Wisznicach),
 • Języka rosyjskiego od podstaw,
 • Kwalifikowanej pierwszej pomocy,
 • Pierwszej pomocy
 • Kierowania ruchem drogowym,
 • Aktywizujące,
 • Kosmetyczne,
 • Makijażu,
 • Plastyczne „Tworzę więc jestem”
 • Bębniarskie,
 • Warsztaty muzyczno- wokalne,
 • Rękodzieła,
 • Kuchni roślinnej na bazie lokalnych produktów,
 • Kulinarne - zdrowa kuchnia,
 • Kulinarne - kuchnia orientalna,
 • Kuchni tradycyjnej - lokalne wyroby mięsne,
 • Siatkówki plażowej,
 • Tenisa ziemnego,
 • Fitnessu,
 • Pilatesu,
 • Agroleśnictwa,
 • Projektowania ogrodów,
 • Zielarskie,
 • Edukacji ekologicznej i dziedzictwa kulturowego regionu. „Jak pokazać turystom piękno regionu?”

W czasie trwania projektu 335 osób wzięło udział w warsztatach, aż 177  w więcej niż jednej formie edukacyjnej. Uczestnicy mieli zapewnione materiały niezbędne do pracy (produkty spożywcze, materiały plastyczne itp.), wodę, napoje gorące, słodki poczęstunek, a przy kilkugodzinnych warsztatach również obiady.

Wszyscy uczestnicy podnieśli swoje kompetencje kluczowe. Warsztaty cieszyły się dużym zainteresowaniem mieszkańców. Kwota dofinasowanie to 200 200,00 zł. Koordynatorami projektu były p. Elżbieta Sokołowska (GOKiO Wisznice), p. Sylwia Szpruch-Koprianiuk (SP Wisznice), p. Katarzyna Chrostowska (UG Wisznice).

 

sponsorzy