82. ROCZNICA WYBUCHU II WOJNY ŚWIATOWEJ

1 września 1939 r. wojska niemieckie bez wypowiedzenia wojny przekroczyły granice Rzeczypospolitej, rozpoczynając II wojnę światową.
 
W celu upamiętnienia 82. rocznicy tego największego konfliktu zbrojnego w historii ludzkości, Wójt Gminy – Pan Piotr Dragan oraz Zastępca Wójta – Pan Krzysztof Biełuszka, złożyli kwiaty oraz zapalili symboliczne znicze przed pomnikiem poświęconym ofiarom II wojny światowej oraz w miejscach pamięci ofiar wojny.
 
#Pamiętamy
 
 
sponsorzy