Rajd rowerowy z projektu "Usługi społeczne w Gminie Wisznice"

W ramach projektu "Usługi społeczne w Gminie Wisznice w dniu 29 czerwca 2021 r. zorganizowano rajd rowerowy dla osób starszych, niesamodzielnych i niepełnosprawnych z terenu Gminy Wisznice. W rajdzie wzięło udział 15 osób. Uczestnicy pokonali spokojną trasę o długości 25 km., przebiegającą przez takie miejscowości jak Wygoda, Dubica, Polubicze Wiejskie i Wisznice. Na zakończenie, na zmęczonych podopiecznych czekał ciepły posiłek w postaci kiełbaski z grilla .
Projekt realizowany jest przez Gminę Wisznice w okresie 01.01.2020 - 31.12.2022 r. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 11 Działanie 11.2 Usługi społeczne i zdrowotne.
 
 
sponsorzy