Realizacja projektu „Usługi społeczne w Gminie Wisznice”

 
 
W związku z decyzją Wojewody Lubelskiego z dnia 9 kwietnia 2021 r. zajęcia profilaktyczne i aktywizujące realizowane w ramach projektu „Usługi społeczne w Gminie Wisznice” pozostają ZAWIESZONE do dnia 25 kwietnia 2021 r.
 
Usługi asystenckie i opiekuńcze realizowane są bez zmian według ustalonych harmonogramów.
 
sponsorzy