Informacja kasy Urzędu Gminy Wisznice

 Niniejszym informujemy, że Urząd Gminy Wisznice nadal jest otwarty dla interesantów, w tym KASA urzędu. 
 
Kasa Urzędu Gminy jest czynna w godzinach 8:00 - 14:00.
W kasie Urzędu Gminy przyjmujemy wpłaty gotówką bądź kartą płatniczą.
 
Jednocześnie przypominamy że najłatwiejszym, najbezpieczniejszym i najszybszym sposobem uiszczania opłat jest przelew na konto. Zachęcamy do stosowania w/w formy płatności.
Konto bankowe Gminy Wisznice: 04 8055 0006 0000 1355 2000 0009
Ponadto informujemy, iż Bank Spółdzielczy w Wisznicach przy wpłatach na konto Urzędu Gminy Wisznice nie pobiera prowizji.
 
Najbliższe terminy płatności:
-> 15 kwietnia – opłata za odbiór odpadów za II kw. 2021 r. (15 zł od osoby za m-c, 45 zł za kwartał od osoby)
-> 15 maja – 2 rata zobowiązania pieniężnego (15 marca minął termin 1 raty)
 
W miarę możliwości zachęcamy do kontaktu telefonicznego i unikania niepotrzebnych wizyt w urzędzie oraz prosimy śledzić informacje na stronie internetowej UG Wisznice.
Nr telefonów do kontaktu z pracownikami:
-> Sekretariat 83 3782 102
-> Wójt 83 3782 102
-> Z-ca wójta 83 3782 001
-> Podatki 83 3782 104
-> Księgowość 83 3781 563
-> Odbiór odpadów 83 3782 102
-> USC 83 3782 011
-> Budownictwo/Drogownictwo/Mienie Gminne 83 3782 033
-> Inwestycje 83 3782 033
 
Dbajmy o swoje zdrowie!
 
sponsorzy