Zakończyła się przebudowa drogi w Łyniewie

Przebudowa drogi gminnej nr 101245L w miejscowości Łyniew i Marylin na odcinku od km 0+009,7 do km 1+200,0, polegała na wzmocnieniu istniejącej nawierzchni jezdni, budowie zjazdów na posesje oraz przebudowie warstw konstrukcyjnych. Całkowity koszt inwestycji 831.994,73 zł / dofinansowanie 477.857,94 zł / wkład własny 354.086,79 zł.

Dofinansowanie było możliwe w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. 

Wykonawcą było Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych PARCZEW S.A.

1. Wideo 2. Wideo 3. Wideo

sponsorzy