Projekt „modeLOWE Lokalne Ośrodki Wiedzy i Edukacji dla obszarów zdegradowanych i defaworyzowanych. Edycja II”

Projekt „modeLOWE Lokalne Ośrodki Wiedzy i Edukacji dla obszarów zdegradowanych i defaworyzowanych. Edycja II”
 
LOWE- Lokalny Ośrodek Wiedzy i Edukacji- to nowy program realizowany w naszej gminie. W ramach tej inicjatywy mieszkańcy naszego regionu będą mogli bezpłatnie podnosić swoje umiejętności i kompetencje.
 
Liderem projektu jest Szkoła Podstawowa z Oddziałami Przedszkola w Wisznicach . Projekt jest realizowany w partnerstwie z GOKiO Wisznice.
Aby zapewnić jak najlepszą jakość warsztatów prosimy o szczere wypełnienie ankiety.
 
Poniższy kwestionariusz jest anonimowy a jego wyniki posłużą do sporządzenia diagnozy potrzeb szkoleniowych mieszkańców naszej społeczności i opracowania oferty ośrodka.
Dla Mieszkańców Gminy Wisznice:
 
Dla Nauczycieli:
 
Projekt „modeLOWE Lokalne Ośrodki Wiedzy i Edukacji dla obszarów zdegradowanych i defaworyzowanych. Edycja II" realizowanego przez: Polska Fundacja Ośrodków Wspomagania Rozwoju Gospodarczego „OIC Poland" z siedzibą w Lublinie w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Działanie 2.14 Rozwój narzędzi dla uczenia się przez całe życie.
 
sponsorzy