KOMUNIKAT DLA ROLNIKÓW POSZKODOWANYCH PRZEZ DESZCZ NAWALNY W DNIACH 20 – 24 CZERWCA 2020 R.

W związku z sygnałami wystąpienia szkód w uprawach rolnych spowodowanych deszczem nawalnym i gradem, który na terenie Gminy Wisznice miał miejsce w dniach 20-25 czerwca 2020 roku, Wójt Gminy Wisznice informuje, że rolnicy z terenu gminy Wisznice, którzy ponieśli straty w uprawach rolnych w wyniku w/w niekorzystnych zjawisk atmosferycznych, mogą składać wnioski o oszacowanie szkód w gospodarstwach rolnych.

Wyznacza się nieprzekraczalny termin składania wniosków: do dnia 3 lipca 2020 roku (piątek).

Miejsce: Urząd Gminy Wisznice, pok. 208

Zgodnie z wytycznymi działania terenowych komisji, szacowania szkód dokonuje się do czasu zbioru plonu głównej uprawy lub jej likwidacji. W związku z powyższym rolnicy, którzy zamierzają złożyć wniosek o oszacowanie szkód w gospodarstwach rolnych proszeni są o niepodejmowanie żadnych prac agrotechnicznych w uprawach, w których powstały straty.

W przypadku gdyby wystąpiły następne niekorzystne zjawiska atmosferyczne powodujące szkody w uprawach polowych procedura zgłaszania i szacowania szkód pozostaje ta sama.

Szczegółowe informacje znajdą Państwo pod linkiem: https://luwwlublinie.bip.gov.pl/rolnictwo/110986_procedura-szacowania-strat.html

Załączniki:

Wniosek o oszacowanie strat (PDF)

Wniosek o oszacowanie strat (DOC)

Wzór upoważnienia do reprezentowania producenta rolnego (PDF)

Wzór upoważnienia do reprezentowania producenta rolnego (DOC)

Zał. nr 1. Oświadczenie_zwierzęta 2020 (PDF)

Zał. nr 1. Oświadczenie_zwierzęta 2020 (DOC)

Zał. nr 2. Oświadczenie_straty w plantacjach wieloletnich 2020 (PDF)

Zał. nr 2. Oświadczenie_straty w plantacjach wieloletnich 2020 (DOC)

Zał. nr 3. Oświadczenie_budynki maszyny 2020 (PDF)

Zał. nr 3. Oświadczenie_budynki maszyny 2020 (DOC)

Zał. nr 4 Oświadczenie_susza 2020 (PDF)

Zał. nr 4 Oświadczenie_susza 2020 (DOC)

sponsorzy