OBWIESZCZENIE

Marszałka Województwa Lubelskiego

o przystapieniu do opracowania projektu aktualizacji

Planu gospodarki odpadami dla województwa lubelskiego 2021

wraz z prognozą oddziałyawnia planu gospodarki odpadami

na środowisko  oraz Planem inwestycyjnym

 

O B W I E S Z C Z E N I E >>>>>>

sponsorzy