Komunikat Gminnej Komisji Wyborczej w sprawie Młodzieżowej Rady Gminy

                                                                       K O M U N I K A T

                                                   Gminnej Komisji Wyborczej w Wisznicach

                                                                   z dnia 18 marca 2020 r.

 

Gminna Komisja Wyborcza w Wisznicach informuje, iż w celu przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się koronowirusa oraz w trosce o zdrowie kandydatów wybranych do Młodzieżowej Rady Gminy Wisznice i pracowników Urzędu I inauguracyjna sesja Młodzieżowej Rady Gminy Wisznice zaplanowana na dzień 21 marca 2020 r. zostaje odwołana.

Kolejny termin sesji zostanie podany do wiadomości niebawem.

 

 

                                                                                  Przewodniczący Gminnej

                                                                                      Komisji Wyborczej

                                                                                    /-/ Krzysztof Biełuszka

 

sponsorzy