SZCZENIAKI DO ADOPCJI 2016

szczeniaki

INFORMACJA W URZĘDZIE GMINY WISZNICE

W BIURZE OBSŁUGI KLIENTA ORAZ SEKRETARZA

TEL. 83 3782102

G A L E R I A

 

 

 

sponsorzy