Licytacja kotła c.o. KAPI 7,0 S.D

Licytacja kotła c.o. KAPI 7,0 S.D

Gmina Wisznice ogłasza sprzedaż kotła c.o. KAPI 7,0 S.D  na opał stały o powierzchni grzewczej 7,0m2 w formie licytacji. Kocioł pracował od jesieni 2016 r., został zdemontowany w wyniku wymiany na kocioł pelletowy.

Na potrzeby usunięcia z budynku (szerokość drzwi) została zdemontowana obudowa oraz odcięto boczne rewizje (są do przyspawania). Cena wywoławcza brutto 2000,00zł. Licytacja odbędzie się 14.11.2019r w budynku Urzędu Gminy na sali konferencyjnej o godzinie 14:00.       

sponsorzy