Gmina Wisznice III gminą wiejską w Polsce!

30 września br. podczas finałowej gali Rankingu Samorządów 2019 w Muzeum Historii Żydów Polskich w Warszawie kapituła konkursowa uroczyście wręczyła wyróżniania najlepszym miastom i gminom w Polsce pod względem trwałego, zrównoważonego rozwoju. W gronie laureatów znalazła się Gmina Wisznice.

W trakcie gali przewodniczący Kapituły Rankingu Samorządów prof. Jerzy Buzek przypomniał, że samorządy często walczą o wsparcie ze strony rządu, domagają się większego finansowania, czy protestują przeciwko ograniczaniu kompetencji. – I często, moim zdaniem, używają niewłaściwych słów, co ludzie nie do końca rozumieją – mówił. Samorządy często walczą o wsparcie ze strony rządu, domagają się większego finansowania, czy protestują przeciwko ograniczaniu kompetencji. I często, moim zdaniem używają niewłaściwych słów, czego ludzie nie do końca rozumieją. Bo ludzie czasami zapominają, że samorząd do oni. Jeśli mówicie, że o coś walczycie, to nie mówcie, że to samorząd coś traci, że samorządowi jest coś odbierane. Mówcie, że to obywatele tracą, że to mieszkańcom jest coś odbierane. Trzeba to mówić jasno i głośno, że wy, samorządowcy, jesteście częścią społeczności lokalnej – podkreślał prof. Buzek.

Nagrody zostały przyznane w trzech kategoriach: miasta na prawach powiatu, gminy wiejskie i miejsko-wiejskie oraz gminy wiejskie. W tej ostatniej kategorii: gminy wiejskie, III miejsce zajęła Gmina Wisznice. Nagrodę z rąk kapituły konkursowej odebrał Wójt Gminy Wisznice Piotr Dragan.

Zasady Rankingu Samorządów określa niezależna Kapituła pod przewodnictwem prof. Jerzego Buzka, b. premiera RP. Jego celem jest wyłonienie miast i gmin, które osiągają najlepsze wyniki w kształtowaniu trwałego, zrównoważonego rozwoju wspólnoty lokalnej, ujmowanego w strategicznych kategoriach: trwałości ekonomicznej, trwałości środowiskowej, trwałości społecznej oraz w zakresie jakości zarządzania.

Trwałość ekonomiczno-finansowa to m.in. zdolność samorządu do zwiększania dochodów własnych (w tym z podatków) i korzystania z zewnętrznych źródeł finansowania, a także efektywność zarządzania finansami czy budowa potencjału rozwojowego. Trwałość społeczna obejmuje te obszary działalności samorządów, które mają wpływ na jakość życia mieszkańców oraz budowę tzw. społeczeństwa obywatelskiego. Bierzemy tu pod uwagą zarówno „twarde” dane o wydatkach samorządu (m.in. na usługi w zakresie edukacji, kultury, sportu i rekreację, transportu publicznego) i wymierne efekty tych wydatków (np. miejsca dla dzieci w żłobkach czy przedszkolach), ale też działania w zakresie budowy społeczeństwa obywatelskiego (np. budżet partycypacyjny czy współpraca z organizacjami pozarządowymi). Z kolei trwałość środowiskowa obejmuje kwestie związane z ochroną środowiska i dostosowaniem do zmian klimatycznych. Samorządy mają tu wiele do zrobienia choćby w zakresie gospodarki odpadami, gospodarki wodno-ściekowej czy redukcji emisji spalin i smogu. Osobną kategorią jest jakość zarządzania urzędem, procesem uchwałodawczym oraz poziom współpracy między samorządami.

Źródłem danych wykorzystywanych do tworzenia Rankingu Samorządów są publicznie dostępne bazy danych GUS i Ministerstwa Finansów oraz informacje udzielone przez samorządy w specjalnej e-ankiecie.

Szczegółowe wyniki rankingu w kat. gminy wiejskie można zobaczyć pod poniższym linkiem:

https://regiony.rp.pl/ranking-samorzadow-2019-gminy-wiejskie?fbclid=IwAR0SitmwVNQrlh7gaOsrLOMXjDHWP61LldLdaFE6_qJUpyEX9HeME51L5YQ

sponsorzy