Promocja przedsiębiorczości w Dolinie Zielawy rusza lada chwila!

Urząd Gminy Wisznice informuje, iż została podpisana umowa o dofinansowanie projektu pt. "Promocja przedsiębiorczości na terenie Doliny Zielawy". Projekt rusza już niebawem.

Gmina Wisznice jest Liderem projektu, partnerem w realizacji jest Bialskopodlaska Fundacja Rozwoju. Głównym celem projektu jest wsparcie rozwoju przedsiębiorczości i samozatrudnienia 60 os. pozostających bez pracy powyżej 30 roku życia z terenu Doliny Zielawy (gminy: Wisznice, Rossosz, Sosnówka, Jabłoń, Milanów, Podedwórze) poprzez udzielenie kompleksowego wsparcia finansowego oraz doradczo-szkoleniowego do 31.03.2021 r. W wyniku realizacji projektu 49 os. rozpocznie własną działalność gospodarczą przez co stworzonych będzie 59 miejsc pracy (20% założonych przedsiębiorstw zatrudni pracowników). Podczas rekrutacji, która ruszy w połowie września premiowane będą osoby, które zadeklarują zatrudnienie dodatkowych osób w przeciągu pierwszych 12 miesięcy prowadzenia działalności gospodarczej. Ponadto dodatkowe punkty dostaną osoby za założenie działalności w białej/zielonej/srebrnej gospodarce i zatrudnienie osób lub założenie przedsiębiorstwa społecznego.

Wysokość dotacji jaką w projekcie można uzyskać na otworzenie działalności gospodarczej to 27 126 zł. netto, dodatkowo w ramach projektu udzielone zostanie wsparcie pomostowe w wysokości 1 600 zł netto miesięcznie na okres 12 miesięcy prowadzenia działalności.

Więcej informacji w zakresie naboru wniosków do projektu oraz regulaminu już niebawem na stronie Gminy Wisznice.

Projekt współfinansowany jest z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 w zakresie Osi Priorytetowej 9-12 RPO WL 2014-2020.

sponsorzy