Zebrania sołeckie w Dołholisce i Łyniewie - termin

Urząd Gminy Wisznice informuje, iż w dniu 19 maja (Niedziela) odbędą się zebrania sołeckie w miejscowościach gminnych, w których nie wybrano jeszcze Sołtysów i członków Rad Sołeckich.

Harmonogram zebrań (19 maja 2019 r.):

- Dołholiska w Świetlicy Wiejskiej w Ratajewiczach godz. 13:30 (I termin), godz. 14:00 (II termin),

- Łyniew w Świetlicy Wiejskiej w Łyniewie, godz. 14:30 (I termin), godz. 15:00 (II termin).

sponsorzy