INFORMACJA DO OSÓB ZAINTERESOWANYCH WYMIANĄ KOTŁÓW CENTRALNEGO OGRZEWANIA

Osoby zainteresowane wymianą kotłów centralnego ogrzewania proszone są o wypełnienie kwestionariusza oraz dostarczenie go wraz z załącznikami do Urzędu Gminy Wisznice pok. 209 do dnia 15 stycznia 2019r.

Kwestionariusz

sponsorzy