Dyżur Przewodniczącej Rady Gminy Wisznice

Szanowni Państwo, Urząd Gminy Wisznice informuje, iż dyżur Przewodniczącej Rady Gminy Wisznice - Pani Ewy Nuszczyk na VIII kadencję RGW ustalony został na każdą środę tygodnia w godzinach 13:00-15:00. Przewodnicząca urzęduje w pokoju nr 202 Urzędu Gminy w Wisznicach (II piętro).

sponsorzy