KOMUNIKAT WÓJTA GMINY WISZNICE

Szanowni mieszkańcy gminy w związku ze zbliżającym się okresem zimowym Wójt Gminy Wisznice przypomina o obowiązkach, jakie ciążą na właścicielach i zarządcach nieruchomości, związanych z koniecznością odsnieżania chodników, dachów oraz usuwania tworzących się sopli lodowych.

sponsorzy