Akcja wymiany wodomierzy

Wójt Gminy Wisznice informuje o rozpoczęciu wymiany wodomierzy  na nowoczesne przystosowane do zdalnego odczytu  u osób posiadających kanalizację sanitarną lub przydomową oczyszczalnię ścieków.

W związku z tą inwestycją mieszkańcy są proszeni  do  wpłacenia 10 zł. (za wymianę  1 szt. wodomierza) w kasie Urzędu Gminy Wisznice - przed rozpoczęciem montażu oraz do podpisania stosownej umowy w pok. Nr 208.

Wójt Gminy prosi także o umożliwienie swobodnego dostępu do wodomierza .

Szczegółowe informacje udzielane są w tut. urzędzie pok. Nr 208 , tel. 83 3782033 oraz u sołtysów.

Harmonogram realizacji wymiany wodomierzy :

I Curyn Rowiny - 21-23 maja

II Wisznice ulice : Sosnowa, Zielona - 23 maja

III Wisznice ulice: Rynek, Żabia, Piotra Makaruka, Krzywa - 24 maja

IV Wisznice ulice: Jasna, Polna, Nowa, Ogrodowa - 25 maja

V Wisznice ulice:  Rowińska - 28 maja

VI Wisznice ulice: Przemysłowa, Fabryczna, Partyzantów, Spacerowa, Zawadzkiego, Włodawska - 29 maja

VII Wisznice ulice: Warszawska - 30 maja

VIII Wisznice ulice: Kościelna,  Kraszewskiego, Krótka - 1 czerwca

IX Dubica Dolna, Dubica Górna - 24 maja – 1 czerwca

X Wisznice Kolonia, Małgorzacin - 4-5 czerwca

XI Dołholiska , Marylin, Łyniew, Ratajewicze - 6-12 czerwca

XII Horodyszcze - 13-18 czerwca

XIII Polubicze Dworskie, Polubicze W I, Polubicze W II - 19-26 czerwca

sponsorzy