Wójt Gminy Wisznice informuje o rozpoczęciu przyjmowania zgłoszeń na usuwanie azbestu!

Wójt Gminy Wisznice informuje o rozpoczęciu przyjmowania zgłoszeń na usuwanie azbestu!

Nabór zgłoszeń będzie trwał od dnia 21 maja do  8 czerwca 2018 r. 

Wszystkie informacje dotyczące naboru zgłoszeń  można uzyskać w Urzędzie Gminy Wisznice pok. Nr 208 oraz na stronie  internetowej www.azbest.lubelskie.pl

sponsorzy