2 rata opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych

W związku ze zbliżającym się terminem uiszczenia drugiej raty opłaty za korzystanie z zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych przypominamy o obowiązku uiszczenia tejże opłaty do dnia 31 maja 2017 r.

Opłaty należy dokonać na rachunek bankowy Gminy Wisznice 04 8055 0006 0000 1355 2000 0009, z uwzględnieniem na dowodzie wpłaty adresu placówki oraz określeniem raty, której wpłata dotyczy. Następnie dowód opłaty należy przesłać do tut. Urzędu Gminy za pośrednictwem poczty e- mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub okazać w pokoju 107.

Przypominamy również, że zgodnie z  art. 18 ust. 12b ustawy z dnia 26.10.1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2016, poz. 487 z późn. zm.) w przypadku, o którym mowa w art. 18 ust. 12 pkt 5 lit. b, zezwolenie wygasa z upływem 30 dni od dnia upływu terminu dopełnienia obowiązku dokonania opłaty w wysokości określonej w art. 111 ust. 2 i 5, jeżeli przedsiębiorca w terminie 30 dni od dnia upływu terminu do dokonania czynności określonej w ust. 12 pkt 5 lit. b nie wniesie raty opłaty określonej w art. 111 ust. 2 albo 5, powiększonej o 30% tej opłaty.

W przypadku stwierdzenia, że wpłatę zaksięgowano na koncie Gminy Wisznice po obowiązujących terminach przedsiębiorca będzie zobowiązany do okazania oryginału dowodu opłaty w celu stwierdzenia, czy została ona wniesiona terminowo.

Wskazany termin 31 maja 2017 r. jest terminem prawa materialnego, co oznacza, że nie podlega on przywróceniu, bez względu na przyczynę uchybienia terminu.

Dodatkowe informacje: Urząd Gminy Wisznice – pokój 107:  Aneta Maciejuk – tel. 83 378 20 11, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

sponsorzy