Międzyszkolny konkurs "Józef Ignacy Kraszewski człowiek nieprzeciętny o interdyscyplinarnych zainteresowaniach"

Społeczność Szkoły Podstawowej z Oddziałami Przedszkola im. J. I. Kraszewskiego w Wisznicach zaprasza uczniów do udziału w międzyszkolnym konkursie "Józef Ignacy Kraszewski człowiek nieprzeciętny o interdyscyplinarnych zainteresowaniach".

Konkurs jest adresowany do uczniów klas IV-VI szkół podstawowych. Konkurs ma charakter drużynowy, a termin zgłaszania drużyn to 7 kwietnia 2017 r. Sprawdzenie wiedzy odbędzie się 25 kwietnia 2017 r.  o godz. 9.00 w Szkole Podstawowej w Wisznicach. Szkołę biorącą udział w konkursie reprezentuje zespół składający się z trzech uczniów. Zespół odpowiada na pytania konkursowe dotyczące życia i twórczości Pisarza przygotowane przez organizatora w zakresie wyznaczonym w bibliografii. Laureaci konkursu otrzymają dyplomy i nagrody rzeczowe. Honorowy patronat nad konkursem objął Wójt Gminy Wisznice Piotr Dragan.
Celem konkursu jest upowszechnienie wiadomości o życiu i twórczości J. I. Kraszewskiego. Podkreślenie związków Pisarza z Lubelszczyzną. Rozbudzenie zainteresowań czytelniczych wśród uczniów oraz uświetnienie Dnia Patrona w Szkole Podstawowej w Wisznicach. Promowanie postaci i twórczości J. I. Kraszewskiego wśród młodzieży. Zachęcanie uczniów do aktywności artystycznej, rozwijanie zdolności manualnych, wyobraźni i poczucia estetyki, a także promowanie młodych talentów plastycznych poprzez umożliwienie prezentacji twórczości dzieci i młodzieży szerszemu kręgowi odbiorców oraz wymiana doświadczeń i rozszerzenie zakresu wiedzy autorów prac na temat różnych technik plastycznych.

sponsorzy