Wypłata stypendium

Urząd Gminy Wisznice informuje o wypłacie stypendium w dniach 05.12.2016 r do dnia 15.12.2016 r. Wypłaty są realizowane w  w kasie Urzędu Gminy.

sponsorzy