Dubica wciąż aktywna

W lipcu mieszkańcy Dubicy  spotykali się na szkoleniach w ramach projektu „Dubica Obywatelska” – program aktywizacji społeczności wiejskiej. Mężczyźni uczęszczali na kurs wyplatania z wikliny, natomiast kobiety podczas kursu krawieckiego szyły stroje ludowe. Warsztaty miały na celu zdobycie nowych umiejętności przez mieszkańców Dubicy, poza tym były wspaniałym momentem promującym regionalną kulturę i tradycję oraz integrującym lokalną społeczność. Podczas tych szkoleń ujawniły się niesamowite talenty wśród uczestników, a powstałe wyroby wikliniarskie oraz uszyte stroje będzie można podziwiać na dożynkach gminnych w Dubicy 12 września.

Galeria >>>

Jolanta Kwiatek

kapital-ludzki_i_efs

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

sponsorzy