Zatrudnimy psychologa

Gmina Wisznice zatrudni psychologa do pracy w ośrodkach przedszkolnych utworzonych w ramach projektu „Kompleksowy system edukacji przedszkolnej w gminach północnej Lubelszczyzny”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Wymiar czasu pracy: ½ etatu
Miejsce pracy: punkty i oddziały przedszkolne na terenie gminy Wisznice, Jabłoń, Sosnówka, Rossosz i Drelów
Dodatkowe wymagania: własny środek transportu

Zainteresowanych prosimy o kontakt z koordynatorem projektu – Justyną Stańko;
Urząd Gminy Wisznice, pok. 205
lub pod nr tel. 833782127

Justyna Stańko

sponsorzy