Podziękowania

Szanowni Państwo, najcenniejszą wartością jest codzienna życzliwość i bezinteresowność. Chcielibyśmy  podziękować za każdą taką pomoc, za każdy gest dobroci, za umiejętność dzielenia się dobrem. Dziękujemy z całego serca wszystkim mieszkańcom naszej gminy, którzy wspomagają akcję odśnieżania chodników, dróg, ulic, nie żałując własnych sił, własnego sprzętu, często również pieniędzy. Bez Państwa pomocy, pomimo usilnych starań, nie bylibyśmy w stanie opanować tak znacznych opadów śniegu.

Osoby, które zasługują na największe podziękowania:

  • Jan Biełuszka – Rowiny
  • Piotr Południk – Rowiny
  • Jan Rozwadowski Wygoda
  • Zenon Wortolec - Wygoda
  • Piotr Jakubiuk – Dubica Dolna
  • Dariusz Bortniczuk – Dubica Górna
  • Ireneusz Kaliński – Dubica Górna
  • Krzysztof Gromysz - Łyniew

Wójt Gminy Wisznice

Radni Gminy Wisznice

sponsorzy