Informacja z realizacji projektu "Równe szanse"

Od 16 lutego 2009 roku do 31 marca 2011 zrealizowano 9966 godzin zajęć dodatkowych w 5 szkołach podstawowych oraz Gimnazjum na terenie gminy Wisznice. Zorganizowano zajęcia wyrównawcze dla uczniów z trudnościami w nauce, pozalekcyjne z zakresu nauk ścisłych, humanistycznych, języków obcych (francuski, angielki, rosyjski, niemiecki, hiszpański), grafiki, informatyki oraz i innowacyjnych form nauczania. Dodatkowo uczniowie najstarszych klas uczestniczą w zajęciach z przedsiębiorczości, a w Gimnazjum utworzono Szkolny Ośrodek Kariery, w którym doradca zawodowy pomaga uczniom zaplanować indywidualny rozwój. Ponadto w ramach projektu uczniowie mogą korzystać z porad psychologa i pedagoga, którzy prowadzą indywidualne doradztwo i konsultacje.

{phocadownload view=file|id=306|text=Grafik pedagoga - kwiecień|target=s}

{phocadownload view=file|id=307|text=Grafik psychologa - kwiecień|target=s}

Natalia Sokołowska

sponsorzy