Bądź bezpieczny

Gmina Wisznice, Gminny Ośrodek Kultury i Oświaty w Wisznicach oraz Komisariat Policji w Wisznicach byli organizatorami finału gminnego Ogólnopolskiej edycji konkursu „Bądź Bezpieczny”. Eliminacje odbyły się 28 kwietnia na sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Wisznicach. Uczniowie ze szkół podstawowych z terenu gminy rozwiązywali testy o tematyce prewencyjnej. W skład komisji oceniającej wiedzę uczestników weszli: Zastępca Komendanta Komisariatu Policji w Wisznicach asp. Mariusz Kononiuk oraz pracownicy Urzędu Gminy: Anna Chomicz i Dorota Nowosielska.

Najlepsi okazali się uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Horodyszczu, II miejsce zajęła delegacja ze Szkoły Podstawowej w Polubiczach , natomiast na III pozycji uplasowali się uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Dubicy.

Zwycięzcy otrzymali pamiątkowe nagrody, a najlepsza drużyna będzie reprezentować gminę na eliminacjach powiatowych organizowanych przez Komendę Miejską Policji w Białej Podlaskiej.

Galeria >>>

sponsorzy