Wystawa ikon w Centrum Kultury Chrześcijańskiej

ikonaGminny Ośrodek Kultury i Oświaty w Wisznicach zaprasza wszystkich zainteresowanych 18 maja 2011r o godz. 16.00 na otwarcie wystawy ikon w Centrum Kultury Chrześcijańskiej. Otwarciu wystawy towarzyszyły będą wykłady i prelekcje dotyczące tradycji ikonopisania, idei konkursu, popularyzacji sztuki i tradycji cerkiewnej, prezentacje autorów prac oraz występy artystyczne.

Na otwarciu wystawy swoją obecność zapowiedzieli ksiądz Jerzy Ignatiuk z Prawosławnej Parafii pw. Najświętszej Marii Panny we Włodawie, przedstawiciele Muzeum Południowego Podlasia, organizatorzy wystawy we Włodawskim Domu Kultury oraz autorzy nagrodzonych prac z Zakładu Karnego we Włodawie. Zapraszamy wszystkich na spotkanie z tradycją i kulturą cerkiewną, obecną kiedyś także w naszej miejscowości.

Na wystawie zostaną pokazane prace przygotowane na III Międzynarodowy Konkurs Wschodniego Pogranicza Pisania Ikon. Ikony powstały po okiem kapelanów więziennych w zakładach karnych we Włodawie, Chełmie, Białymstoku, Lublinie i Rzeszowie. Celem konkursu było propagowanie pozytywnych wartości, wzorców, szacunku do kultury i tradycji cerkiewnej. Pomysłodawcą konkursu jest ksiądz Jerzy Ignatiuk. Honorowy patronat nad konkursem objął Abel - arcybiskup prawosławnej diecezji lubelsko-chełmskiej. Na wystawie będzie można zobaczyć wszystkie prace przysłane na konkurs. Podczas wernisażu można będzie spotkać się także z twórcami ikon i organizatorami konkursu. Serdecznie zapraszamy.

Elżbieta Sokołowska

sponsorzy