Ikony w dialogu ekumenicznym

Gminny Ośrodek Kultury w Wisznicach przy współpracy z dyrektorem Zakładu Karnego we Włodawie i Proboszczem Parafii Prawosławnej w Sławatyczach oraz Włodawskiego Domu Kultury zorganizował otwarcie wystawy ikon, malowanych przez więźniów podczas III Międzynarodowego Konkursu Wschodniego Pogranicza Pisania Ikon. Otwarcie odbyło się w dawnej cerkwi, obecnie Centrum Kultury Chrześcijańskiej w Wisznicach.

W atmosferze ekumenicznego dialogu wystawę otworzyła dyrektor GOK i O w Wisznicach Elżbieta Sokołowska, następnie powitała zaproszonych gości: Ks. Jerzego Ignatiuka z Parafii Prawosławnej pod wezwaniem Narodzenia Najświętszej Marii Panny we Włodawie, Dyrektora Zakładu Karnego we Włodawie Ryszarda Wojarnika, Wiolettę Jarząbkowską z Muzeum Południowego Podlasia, Ks. Dziekana Sławomira Olopiaka, Wójta Gminy Wisznice Piotra Dragana, Radnego Powiatu Bialskiego Daniela Dragana, Przewodniczącą Rady Gminy Wisznice Ewę Nuszczyk, Radnych Gminy Wisznice i wszystkich przybyłych gości.

Otwarciu wystawy towarzyszyły wykłady i prelekcje. W tematykę tradycji ikonopisania, idei konkursu, popularyzacji sztuki i tradycji cerkiewnej wprowadził ks. Jerzy Ignatiuk, Wioletta Jarząbkowska, powiedziała o technikach tworzenia ikon, zaznaczyła również, że proces malowania ikon jest skomplikowany ponieważ potrzebuje długiego przygotowania duchowego: Ikona nie jest zwykłym obrazem religijnym. Malowanie ikon było czynnością świętą. Ikona, która powstawała w klasztorach Starej Rusi, malowana przez uprzywilejowanych mnichów, była emanacją bóstwa, które prowadziło rękę twórcy. Zrodzona w modlitwie, wymagała przed przystąpieniem do pracy specjalnych postów, powstawała w postawie klęczącej autora. O procesie resocjalizacji więźniów mówił mjr Ryszar Wojarnik. Sentencyjne myśli duchowe na temat ikonopisarstwa przekazał Ks. Dziekan Sławomir Olopiak.

Część konferencyjną podsumował występ chóru Aster z Wisznic. Wystawę będzie można oglądać do 1 czerwca w Centrum Kultury Chrześcijańskiej.

Galeria >>>

sponsorzy