Rozstrzygnięcia konkursów ofert

W wyniku pozytywnej oceny oferty komisja powierzyła realizację zadania pn. „Świadczenie usług profilaktycznych i terapeutycznych dla mieszkańców gminy Wisznice" dla Fundacji Pomocy Osobom Uzależnionym i ich Rodzinom Ośrodek Szkoleniowo-Terapeutyczny Dołha 56, 21-570 Drelów.

W wyniku pozytywnej oceny oferty komisja powierzyła realizację zadania pn. „Utrzymanie stadionu wraz z budynkiem socjalno-administracyjnym" dla Gminnego Ludowego Klubu Sportowo-Turystycznego „TYTAN" 21-580 Wisznice, ul. Polna Nr 11.

W wyniku pozytywnej oceny oferty komisja powierzyła realizację zadania pn. „Organizowanie imprez sportowych na terenie Gminy Wisznice" dla Gminnego Ludowego Klubu Sportowo-Turystycznego „TYTAN" 21-580 Wisznice, ul. Polna Nr 11.

Tomasz Gębka

sponsorzy