Weź udział w IX Ogólnopolskim Konkursie Ładnego Pisania!

Fundacja Polska Przedsiębiorcza wraz z marką Parker zapraszają na IX edycję Konkursu Ładnego Pisania. Konkurs odbywa się w ramach Kampanii Pisania Piórem i przeprowadzany jest w dwóch kategoriach wiekowych:

I. uczniowie klas IV-VI szkół podstawowych;

II. uczniowie gimnazjów

Celem Konkursu jest zachęcenie młodych osób do odręcznego pisania oraz przestrzegania zasad poprawności gramatycznej i ortograficznej.

Tegoroczne zadanie konkursowe:

Wybierz jeden z trzech tematów konkursowych:

Wyobraź sobie, że można podróżować w czasie. Możesz więc zaprosić na obiad dowolną osobę żyjąca kiedykolwiek na Ziemi. Napisz list do tej osoby wyjaśniający dlaczego właśnie z nią chciałbyś porozmawiać podczas obiadu.

Ludzie różnie traktują zwierzęta - jedni dobrze, inni źle. Jak myślisz, co zwierzęta przekazałyby nam, gdyby umiały pisać?

"Pisanie piórem kształtuje charakter" - jak rozumiesz tę maksymę? Czym jest dla Ciebie pisanie piórem?

Prace konkursowe nadsyłać można do 31 października 2011 roku na adres: Fundacja Polska Przedsiębiorcza, ul. Piękna 68, 00-672 Warszawa, tel.: 022 745 19 19, fax: 022 628 20 27, z dopiskiem: KŁP (o zakwalifikowaniu pracy decyduje data stempla pocztowego).

Nagrody:

W każdej kategorii wyłonionych zostanie 3 laureatów.

I miejsca: stypendium w wysokości 500 zł, przyznane na 10 miesięcy (łącznie 5 tys. zł), wieczne pióro marki Parker, statuetka. Zwycięzca otrzyma także tytuł „Najładniej piszącego ucznia 2011 r.”

II miejsca: nagrody rzeczowe, wieczne pióro marki Parker

III miejsca: nagrody rzeczowe, wieczne pióro marki Parker,

Dwa wyróżnienia: wieczne pióra marki Parker.

Dodatkowo nauczyciele języka polskiego, których uczniowie zajmą I, II lub III miejsce bądź zostaną wyróżnieni, otrzymają upominek: wieczne pióro marki Parker.

Tegoroczne Jury Konkursu stanowią znane i wybitne osobistości: Andrzej Pągowski - artysta grafik, dr Katarzyna Kłosińska - Sekretarz Rady Języka Polskiego przy Prezydium PAN, Beata Pawlikowska – pisarka, podróżniczka czy Wojciech Bazarnik - prezes Polskiego Klubu Miłośników i Kolekcjonerów Piór. Ambasadorem Kampanii jest Aleksandra Kwaśniewska. Patronat honorowy nad konkursem objęli m.in. Małżonka Prezydenta RP Anna Komorowska, Ministerstwo Edukacji Narodowej oraz Związek Nauczycielstwa Polskiego. Pełny regulamin konkursu znajduje się na stronie www.ladnepisanie.pl lub www.facebook.com/ladnepisanie.

sponsorzy