Etymologia nazwy: według tradycji nazwa pochodzi od słowa "córka". Jeden z Sapiehów miał podarować folwark swojej córce.

Etymologia nazwy: nazwa pochodzi z języka ruskiego "dołhi", czyli długi i "lis", las. W tłumaczeniu na język polski - długi las.

Etymologia nazwy: nazwa wywodzi się od ruskiego słowa "dub", czyli dąb. Może oznaczać dąbrowę.

Etymologia nazwy: nazwa wywodzi się od ruskiego słowa "horodyszcze", oznaczającego po polsku grodzisko.

Etymologia nazwy wywodzi się od imienia właściciela ziem lub jego potomków.

Pola, które zajmują stronę południową Łyniewa. Właściciel Wysokiński podarował owe grunty córce Maryli. Od jej imienia powstała nazwa obecnej wsi.

Etymologia nazwy wywodzi się od nazwiska pierwszych właścicieli, rodziny Polubickich.

Etymologia nazwy pochodzi od nazwiska właścicieli dóbr Ratajewiczów.

Etymologia nazwy jest niejednoznaczna. Być może pochodzi od słowa "równiny", czyli tereny płaskie, albo od słowa "rowy".

Etymologia nazwy wskazje na istnienie przy drodze zajazdu, czlyli karczmy, w której podróżni znajdowali schronienie i odpoczynek.