Urząd Gminy Wisznice informuje, iż na podstawie artykułu 24 ust.2 ustawy z dnia 9 maja 1996 r. o wykonywaniu mandatu posła i senatora w dniu 15.07.2019 r. (Poniedziałek) w godzinach 9:00- 10:00 w UG Wisznice (sala konferencyjna) odbędzie się dyżur poselski Pani Poseł Kornelii Wróblewskiej.

Drodzy Maturzyści, rusza Wisznicki Fundusz Stypendialny. Dzięki współpracy Stowarzyszenia Razem dla Wisznic i gminy Wisznice z Polską-Amerykańską Fundacją Wolności oraz Fundacją Edukacyjną Przedsiębiorczości przyszli studenci z naszej gminy mogą otrzymać 5000 zł na I rok studiów!

Urząd Gminy Wisznice poszukuje domu dla bezpańskiego psa. Zainteresowanych adopcją prosimy o kontakt z UG Wisznice tel. 83 378 21 02.

Urząd Gminy Wisznice poszukuje domu dla około miesięcznej psiej suczki. Zainteresowanych adopcją prosimy o kontakt z UG Wisznice tel. 83 378 21 02. Gmina Wisznice zapewnia pokrycie kosztów sterylizacji.

Wójt Gminy Wisznice informuje, iż rolnicy którzy zostali poszkodowani w wyniku suszy powstałej w 2019 roku, mogą składać w Urzędzie Gminy oświadczenia o wielkości poniesionych strat w uprawach rolnych i sadach w terminie do 12 lipca 2019 roku.

Oświadczenia powinny być zgodne z danymi we wniosku o płatności bezpośrednie składane do ARMiR. Urząd Gminy nie ponosi odpowiedzialności za złożenie oświadczenia o uprawach, które jest niezgodne z wnioskiem o płatności bezpośrednie. O ewentualnych formach pomocy zadecyduje Wojewoda Lubelski. Prosimy składać oświadczenia do UG Wisznice wraz z kserokopią wniosku obszarowego złożonego w ARiMR.

Urząd Gminy Wisznice z niepokojem obserwuje zjawiska pogodowe z ostatnich tygodni, związane z bardzo wysokimi temperaturami oraz brakiem opadów. Rolnicy alarmują, iż nastąpiło bardzo duże odparowanie wody. Komunikaty IUNG-PIB w Puławach dotyczące wystąpienia warunków suszy w Polsce ogłaszane są z pewnym opóźnieniem, natomiast straty w uprawach muszą być oszacowane jeszcze przed zbiorami. Zgodnie z raportem za okres: 04 (21.IV - 20.VI) w województwie lubelskim największe zagrożenie suszą rolniczą występowało wśród upraw zbóż jarych.

W związku z powyższym Urząd Gminy Wisznice apeluje, aby rolnicy nie zgłaszali do urzędu gminy wniosków o oszacowanie strat „na ostatnią chwilę”, gdyż komisje nie zdążą zakończyć swej pracy przed nadejściem żniw. Przypominamy także, że obowiązujące prawo nie pozwala na szacowanie strat u rolników, którzy nie złożyli stosownego wniosku w Urzędzie Gminy.
Standardowymi formami pomocy dostępnymi dla rolników są:
- kredyty preferencyjne na wznowienie produkcji,
- udzielenie przez KRUS odroczenia terminu płatności składek lub ich rozłożenia na raty,
- udzielenie przez KOWR odroczenia terminu płatności rat za sprzedaż lub dzierżawę ziemi lub rozłożenia ich na raty,
- udzielenie przez samorządy ulg w podatku rolnym.


Niezależnie od powyższego, w przypadku wystąpienia szczególnie dotkliwej klęski, po zakończeniu szacowania strat przez komisje klęskowe rząd może podjąć decyzję o udzieleniu nadzwyczajnego wsparcia do powierzchni upraw, które ucierpiały w najwyższym stopniu.

Wnioski szuszowe należy składać w UG Wisznice, pok. 208.

Wnioski do pobrania:

OŚWIADCZENIE UPRAWY

OŚWIADCZENIE ZWIERZĘTA

Urząd Gminy Wisznice przekazuje do wiadomości pismo Komedy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Białej Podlaskiej dotyczące oczyszczania i odkażania studni ze względu na obecność martwych zwierząt.

Urząd Gminy Wisznice informuje, iż w związku z utrzymującą się falą upałów w dniu dzisiejszym tj. 01.02.2019 r. Urząd pracuje w godzinach 7:30-14:30.